PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti.

1. Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:

  • Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat dengan serta-merta
  • Semua kes separa kritikal (Zone Kuning) dirawat dalam masa 15 minit
  • Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit

2. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.

3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan.

4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.

5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan.

6. Setiap pesakit akan diberikan rawatan perubatan yang sewajarnya dengan cepat, tepat dan mesra.

7. Setiap pesakit yang memerlukan rawatan khusus, yang tidak terdapat di hospital ini akan dirujuk ke hospital lain yang sesuai.