UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN DIABETES

Unit Pendidikan Kesihatan Pesakit Diabetis mula beroperasi pada 15 oktober 2010 sebagai sebuah unit perkhidmatan sokongan klinikal. Unit ini menyediakan perkhidmatan bantuan, sokongan dan galakan bagi program dan aktiviti pendidikan kesihatan diabetis di hospital dengan tujuan meningkatkan kualiti kesihatan pesakit dan waris melalui kaedah pendidikan yang bersesuaian.

OBJEKTIF

 

  • Melengkapkan pesakit dan ahli keluarga mereka denan pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan mereka mengambil langkah positif dalam mengurus dan menjaga mereka sendiri.