PROFIL HOSPITAL

Hospital Sri Aman merupakan sebuah hospital kerajaan yang terletak di bahagian Sri Aman di Sarawak. Hospital ini dibina sewaktu penjajahan British, serta telah dirasmikan pembukaannya pada 17 Disember 1959.

VISI

Menjadikan Hospital Sri Aman sebagai pusat perkhidmatan, perubatan yang berkualiti dan cemerlang.

MISI

Merealisasikan visi Hospital Sri Aman melalui perkhidmatan yang berorientasikan pesakit dan mengamalkan budaya kerja berpasukan, penyayang dan profesionalisme di kalangan warga Hospital Sri Aman untuk memenuhi keperluan dan ekspektasi pelanggan.

OBJEKTIF

Memberikan pekhidmatan perubatan, perawatan dan rehabilitasi yang mampu disedia, diperolehi dan serasi pelanggan untuk mencapai dan meningkatkan taraf kesihatan bagi mewujudkan masyarakat yang sihat.