LEMBAGA PELAWAT

 

SENARAI AHLI-AHLI LEMBAGA PELAWAT 2017 DALAM PROSES MENUNGGU PERLANTIKAN DARIPADA YB MENTERI KESIHATAN.

POLISI LEMBAGA PELAWAT

 • Lembaga Pelawat terdiri daripada ahli–ahli yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
 • Lembaga Pelawat Hospital berfungsi selaras dengan Garis Panduan Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagai penasihat kepada pihak pengurusan Hospital Sri Aman.  
 • Unit Pentadbiran merupakan Urus Setia kepada Lembaga Pelawat.
 • Mesyuarat Lembaga Pelawat hendaklah berdasarkan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Peranan Lembaga Pelawat

Penghubung Antara Hospital dan Komuniti

 • Merupakan penghubung antara hospital dan komuniti serta bertujuan mengeratkan hubungan di antara mereka.
 • Menjelaskan tentang kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh pihak hospital kepada orang ramai.
 • Memberi penerangan yang jelas berkaitan dengan  masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak hospital dalam memberi perkhidmatan kepada orang ramai.    

Lawatan di Hospital

 •  Bertujuan untuk mendapat maklumat mengenai perkhidmatan yang diberikan di hospital.
 • Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh hospital berkaitan perkhidmatan yang disediakan kepada pesakit dan waris.
 • Mengetahui masalah yang dihadapi oleh pesakit dan waris berkaitan dengan perkhidmatan hospital dan kebajikan yang boleh dilaksanakan untuk membantu mereka.
 • Menyediakan laporan mengenai lawatan selepas setiap lawatan dijalankan untuk dibincangkan di dalam mesyuarat.     

Perkhidmatan Kebajikan Kepada Pesakit dan Hospital

 • Memberi perkhidmatan kebajikan kepada pesakit dan hospital dengan mengumpul buku – buku dan majalah untuk bacaan pesakit miskin serta barang-barang permainan untuk kanak–kanak.
 • Pemberian sumbangan secara peribadi atau mendapatkan bantuan kewangan misalnya untuk membaiki surau, menyediakan tempat rehat pesakit, seni taman dan sebagainya. 

Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Hospital

 • Menglibatkan diri dalam aktiviti–aktiviti hospital dengan komuniti misalnya Kempen Menderma Darah, Kempen Anti Merokok dan sebagainya.
 • Mengatur program–program berkaitan untuk membantu hospital menjayakan program–program yang membina.