UNIT PENTADBIRAN

Pengurusan hospital diketuai oleh Pegawai Perubatan UD54 yang bertindak sebagai pengarah hospital dan pemegang waran.

Seksyen Pentadiran dibahagikan kepada unit-unit berikut:

 • Unit Sumber Manusia
 • Unit Kewangan / Akaun
 • Unit Hasil
 • Unit Khidmat Pelanggan

FUNGSI UTAMA

 

1. Pendaftaran

 • Fail memfail
 • Surat menyurat
 • Fotostat
 • Percetakan
 • Panggilan telefon / menyambut tetamu
 • Buku perkhidmatan pegawai

2. Perkhidmatan

 • Urusan perlantikan, pengesahan dalam jawatan , kemasukan taraf berpencen dan persaraan.
 • Urusan penaggungan kerja, memangku dan kenaikan pangkat.
 • Urusan pelbagai cuti-cuti rehat tahunan, cuti bergaji penuh, cuti bergaji separuh, cuti tanpa gaji, cuti bersalin dll.
 • Memproses perakuan Pingat Perkhidmatan Setia dan lain-lain anugerah kebesaran negeri.
 • Mengurus penjawatan
 • Peperiksaan Perkhidmatan / PTK.
 • Pertukaran keluar dan masuk pegawai.

3. Kewangan

 • Menyelaras anggaran belanjawan dan mengawal peruntukan.
 • Menyelenggarakan buku vot berkomputer.
 • Menyelenggarakan harta modal dan iventori.
 • Menguruskan urusan pelupusan.
 • Urusan sebutharga / tender / pembelian terus.
 • Memberi nasihat atas prosedur serta aspek-aspek kewangan.
 • Memproses dokumen untuk sewa rumah yang disewa oleh kerajaan.
 • Pelbagai urusan telekomunikasi.

4. Akaun

 • Memproses pembayaran gaji pegawai.
 • Memproses bayaran perkhidmatan dan bekalan.
 • Memproses bayaran pelbagai tuntutan elaun.
 • Mengeluarkan pasanan kerajaan / waran perjalanan udara / inden minyak.
 • Memproses kemudahan tambang percuma.
 • Memproses pelbagai pinjaman.
 • Memproses potongan caruman KWSP dan pelbagai potongan. Segala urusan telah dilakukan secara elektronik melalui eSPKB mulai bulan Ogos 2004.

5. Hasil

 • Mendaftar kemasukan pesakit.
 • Membuat kutipan hasil untuk pesakit dalam dan unit kecemasan.
 • Proses pengeluaran bil kepada pesakit telah dibuat secara elektronik dengan penggunaan e-Terimaan mulai bulan November 2008.